محصولات

ناودان استیل ضد زنگ

  • 304 stainless steel gutter Provide overall drainage plan

    ناودان فولاد ضد زنگ 304 طرح کلی زهکشی را ارائه می دهد

    سیستم زهکشی نقش مهمی در منطقه کارخانه مواد غذایی دارد، زهکشی کارگاهی و زهکشی کارخانه باید به طور کلی در نظر گرفته شود.مناطق مختلف نیاز به استفاده از گودال های زهکشی و زهکش های کف مختلف دارند، طراحی غیر معقول زهکشی منجر به افزایش مستمر هزینه های نظافت و نگهداری می شود، طراحی ما مطابق با الزامات بهداشتی سیستم زهکشی زمینی است و اصول طراحی بهداشتی را برای تجهیزات در مورد استفاده می کند. تماس با غذا، ارائه یک راه حل جامع زهکشی بهداشتی.